Coliving

ColivingColiving to wspólne mieszkanie pod jednym dachem w domu lub mieszkaniu. Czy zatem studenci wspólnie wynajmujący mieszkanie żyją w colivingu? Niekoniecznie. Coliving jest czymś więcej, niż po prostu mieszkaniem z nowo poznanymi ludźmi. To pewien styl życia, gdzie wspólne mieszkanie ma jakiś szerzej określony cel, np. wspólne realizowanie jakiegoś projektu, startupu, czy po prostu promowania jakiejś idei. Dzięki wspólnemu mieszkaniu, projekt może być szybciej i lepiej zrealizowany, jako że ludzie w nim uczestniczący mają siebie nawzajem cały czas. Organizacja i współpraca przebiega dużo płynniej. Coliving nie należy także traktować jako mieszkanie na stałe, a raczej jako pewien etap, np. właśnie na realizowanie projektów. Gdy się mieszkańcom znudzi, albo osiągną to co zamierzali, dom taki można rozwiązać i zająć się czymś innym. Dlatego najprostszą formą jest wynajęcie takiego miejsca, co nie wymaga dużych nakładów finansowych, uwiązywania się kredytami, budowaniem, itp.

Dzięki colivingowi, można np. szybko sprawdzić grupę, czy ludzie razem mieszkający mogliby wspólnie stworzyć cohousing. Ponieważ w colivingu dochodzi do jeszcze większej interakcji między mieszkańcami, może być tam mniej prywatności, niż w cohousingach, np. pokoje mogą być współdzielone, jeżeli nie stanowi to dla mieszkańców problemu. Dzięki temu, jest to jeszcze większa lekcja życia – ucząca współpracy, samoorganizacji.

Coliving można też przyrównać do cohousingowego wspólnego domu, czyli występują tam wszelkie wspólnotowe aktywności, jak wspólne gotowanie obiadów, dzielenie się ustalonymi przedmiotami codziennego użytku, uczenie się od siebie nawzajem, a przede wszystkim: poznawanie się i nawiązywanie głębszych relacji.

Colivingi często są tematyczne, np. dom kulinarny, w którym mieszkańcy wspólnie gotują określone posiłki, czy dom muzyków, gdzie praktykuje się wspólne muzykowanie.