Idea OM

Naszym marzeniem jest przywrócenie równowagi w relacjach międzyludzkich poprzez budowanie gospodarki dobra wspólnego, czyli stopniowe przejście od własności do większej dostępności. Odchodzimy od zarządzania hierarchicznego na rzecz odpowiedzialności i pełnej decyzyjności każdego uczestnika.

Ważne jest dla nas rozwijanie własnych talentów, zdobywanie wiedzy i jej weryfikacja. Dlatego chętnie poznajemy nowych ludzi i konfrontujemy nasze poglądy. Rozwój świadomości przebiega wtedy szybko i efektywnie.

Wszelkie problemy poddajemy procesowi grupowemu, a rozwiązania wypracowujemy we wspólnym porozumieniu poprzez tzw. konsensus. Dzięki narzędziom typu COHOTO i Telegram komunikujemy się i jesteśmy na bieżąco.

Chcemy wykorzystać najlepsze dostępne materiały i technologie, by stworzyć nowy model gospodarczy. Model, którego najważniejszą wartością jest ludzkie życie, zdrowie i szczęście! Dopiero społeczeństwo oparte na takich fundamentach można będzie nazwać cywilizowanym.

Filary Okrągłego Miasteczka:

DOSTĘPNOŚĆ
Przejście z własności do większej dostępności i wspólnego bogactwa.

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA
Miejsc, rzeczy, usług oparta na współpracy.

COHOUSING COLIVING
Powrót do życia w bliskich relacjach międzyludzkich.

DOMY KOPUŁOWE
Promowanie korzystnej i wytrzymałej architektury domów kopułowych.

KONSENSUS
Komunikacja i podejmowanie decyzji, z których każdy czuje się zadowolony.

EDUKACJA DOBROWOLNA
Skierowania na dialog, kreatywność i rozwój postawy refleksyjnej.

COHOTO
Narzędzia do organizowania życia i współpracy w społeczności.

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ
Energetyczna i żywieniowa.

BIOŻYWNOŚĆ
Biologiczna uprawa żywności i wspieranie lokalnych rolników.

SPEŁNIENIE W PRACY
Rozwijanie własnej przedsiębiorczości i uczynienie jej satysfakcjonującej.

PRZESTRZEŃ SZCZĘŚCIA
Zapewnienie miejsca do realizacji marzeń i rozwoju pasji.

WIELOPOKOLENIOWOŚĆ
Zapewnienie starszym ludziom poczucia bezpieczeństwa i opieki. Zachowanie różnorodności pokoleniowej.

OPEN SOURCE
Swobodny dostęp do otwartych rozwiązań.

SMART CITY
Nowoczesne i mądre rozwiązania technologiczne.

WSPÓŁPRACA
Kooperacja z podmiotami struktury organizacyjnej społeczeństwa (kultura, administracja, biznes, NGO).