Polityka Prywatności

Administratorem danych jest Piotr Mazepa, ul. Mickiewicza 8/2, 57-256 Bardo. Odbiorcą danych jest firma hostingowa home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Podajesz dane dobrowolnie a podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Twoje dane osobowe są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty, przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, przeniesienia danych oraz usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Edytowania lub usunięcia swoich danych możesz dokonać poprzez linki „Wypisz” i „Edytuj swoją subskrypcję”, które otrzymujesz w każdym mailu z Newslettera Okrągłe Miasteczko. Możesz też w tej sprawie napisać do nas korzystając z formularza.