Coworking

Coworking, czyli wspólna praca, to przeważnie przestrzeń, np. biurowa do wynajęcia, gdzie każdy może spokojnie pracować, ale nie robi tego w samotności. W coworkingach można nawiązywać nowe znajomości, spontanicznie pomagać sobie nawzajem, robić „burzę mózgów” nad jakimś problemem, czy razem szukać rozwiązania danych wyzwań. W takich miejscach można zatem łatwiej współpracować, znaleźć ekspertów w różnych dziedzinach, spontaniczną pomoc.

W formach coworkingu powstają zintegrowane grupy, które tworzą FabLaby, czy Hackerspace’y. FabLab to pracowania połączona z laboratorium, czyli ludzie tam pracujący mogą wytwarzać coś konkretnego. Mają do tego wspólne narzędzia oraz możliwość eksperymentowania nowych rozwiązań. Innymi słowy, jest to miejsce gdzie można coś sobie pomajsterkować, rozwijać jakieś twórcze hobby, a nawet być kreatorem innowacyjnych rozwiązań. FabLaby dają zatem przestrzeń, np. do brudzących, czy hałaśliwych zajęć, często wyposażone w narzędzia, maszyny, komputery, warsztat, etc. Dzięki temu członkowie FabLabu nie przechowują tego wszystkiego w swoich domach, co często bywa niemożliwe, jak w przypadku frezarki, tokarki, czy innych wielkogabarytowych urządzeń. Poza tym dzięki FabLabom można stosować ekonomię współdzielenia, dzięki której kupno drogiej maszyny może być rozłożone na wszystkich zainteresowanych.

Podobnymi przestrzeniami są Hackerspace’y (przestrzenie hakerskie), czyli miejsca także zorientowane na współpracę, zrzeszające ludzi o podobnych zainteresowaniach. W tym przypadku konkretnie w dziedzinach: informatyki, elektroniki, nauk ścisłych. W takich przestrzeniach często tworzone są oprogramowania open source, czy urządzenia open hardware. Dzięki współpracy, pasji, zamiłowaniu, wymianie wiedzy, mogą powstawać tam zachwycające dzieła.