Ekologiczna Osada Tańczących Królików – życie w cohousingowej społeczności konsensusu

dancingrabbit.org_2

Początki Ekologicznej Osady Tańczących Królików –

Dancing Rabbit Ecovillage (DR)

w 1993r trzech studentów z Kalifornii postanowiło stworzyć alternatywną przestrzeń dancingrabbit.org_2ukierunkowaną na ekologiczne i zrównoważone życie. Połączyli się z ruchem wspólnot i rodzącego się w tym czasie ruchu ekowiosek. W latach 1993 i 1995 Społeczność Osady Tańczących Królików istniały głównie jako listy e-mailingowe, pełne ciekawych dyskusji tj. co trzeba zrobić aby zrealizować to marzenie. Niektórzy członkowie tej społeczności poszli zdobywać wiedzę odwiedzając inne ekologiczne projekty i społeczności, w ten sposób zdobywają doświadczenia z pierwszej ręki. Inni robili badania, a inni zbierali pieniądze dla ewentualnego zakupu gruntów. W 1995r cała grupa postanowiła zebrać się Berkley w Los Angeles i wypróbować wspólne życie pod jednym dachem, w domu o nazwie Skyhouse, który był częścią wielo-domowej społeczności GreenPlan. Tam mieli więcej czasu na zaplanowanie swojej przyszłości i z jednego zebrania raz w miesiącu, przeszli na 3-4 spotkania w tygodniu. To przyspieszyło realizację projektu. Zaczęto poszukiwania ziemi według wyznaczonych kryteriów: brak podziału na strefy, wolne od przepisów budowlanych, tanie ziemie na których żywność może być uprawiana bez nawadniania.
Kiedy zaczęły się poszukiwania ziemi, wiele osób w grupie zaczęło się obawiać zmiany, przychodziły wątpliwości czy są na to gotowi, aby przenieść się do obszarów wiejskich i być eko-pionierami. W sierpniu 6 osób postanowiło wyruszyć w kierunku poszukiwania nowej ziemi i po miesiącu niesamowitej przygody osiedlili się w północno wschodniej Missouri, aby być blisko Sandhil Farm. W dniu 1 października 1997r Ekologiczna Osada Tańczących Królików nabyła ziemię.

dancingrabbit.org_14

Pierwsze lata były zarówno ekscytujące i wymagające, ponieważ to była mała grupa ludzi z monumentalnym zadaniem tworzenia nowej wsi, a nawet nowego społeczeństwa od podstaw. Pracowali całymi dniami w ogrodach i na budowach. Organizowano dużo spotkań gdzie decydowano co dalej, na szczęście grupa miała dość dobre umiejętności konsensusu. Zobaczyli jak w rzeczywistości wygląda życie i praca we wspólnocie. Pojawiły się różne problemy związane ze standardem życia, ekologią i utrzymywaniem czystości w grupie. Wtedy zdali sobie sprawę, że idea życia w społeczności była całkiem inna od rzeczywistości w której żyli, niektórzy zdecydowali się opuścić.

dancingrabbit.org_15

Do 1998 osada Tańczących Królików liczyła zaledwie 4 członków, którzy zastanawiali się czy projekt przetrwa dalej. Napływ nowej energii przynieśli goście, stażyści i do 1999 roku Ekologiczna Osada Tańczących Królików była na drodze do stabilnego wzrostu, który trwa do dziś. Teraz żyje tam w różnych okresach od 500 do 1000 ludzi.

 Ziemia 

dancingrabbit.org_12Osada znajduje się na 280 akrów ziemi, czyli ok 114 hektarów pięknych wzgórz Missouri. Z tego 16 hektarów to lasy plus 12 hektarów, gdzie znajduje się 12 tyś. drzew posadzonych w ramach naszych działań konserwatorskich. Mają również około 8 hektarów rodzimych traw prerii, pracują nad przywróceniem w nich innych rodzimych gatunków łąkowych. Ich ekosystem sawanny (kombinacja drzew i łąk) oznacza, że ??mają różnorodność nisz ekologicznych dla różnorodności gatunków.

Około 65 hektarów jest zapisanych w programie Conservation Reserve, która płaci rocznie osadzie za rewitalizację przyrody w tych rejonach. Tereny te nie były uprawiane od 1987 roku, więc gleba musi odzyskać zdrowie, które straciła w latach nadmiernego rolnictwa.

Większość ziemi jest zarezerwowana dla przyrody i naturalnego odtwarzania siedlisk. Co najmniej 20 ha jest przeznaczone na produkcję żywności, w tym obszarów pastwisk, upraw, sadów i ogrodów.

dancingrabbit.org_1

Ekologiczna Osada Tańczących Królików znajduje się w południowo-wschodnim narożniku Ameryki, a obecnie zajmuje około 4-6 hektarów, w tym są budynki, ogrody i inne tereny zielone. Celem tej społeczności jest minimalne ingerowanie w przyrodę, pozostawić po sobie nie wielki ślad, aby wszelkie dzikie zwierzęta mogły spokojnie żyć.

Misja

Misja Ekologicznej Osady Tańczących Królików jest stworzenie społeczeństwa, wielkości małego miasta lub wsi, składającego się z osób i społeczności o różnych wielkościach i strukturach społecznych, które umożliwia i zachęca swoich członków do zrównoważonego życia.

dancingrabbit.org_11

I. Pakt ekologiczny mieszkańców osady:

dancingrabbit.org_91. Mieszkańcy nie będą korzystać z osobistych środków transportu, mogą zapisać je na własność osady;
2. W osadzie paliwa kopalne nie będą stosowane do: napędu pojazdów, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń i podgrzewania wody.
3. Og
rodnictwo, leśnictwo i rolnictwo prowadzone na ziemi osadowej musi spełniać standardy określone przez OCIA, procedury organicznej uprawy, pielęgnacji i przetwarzania. Ponadto, petrochemiczne biocydy  mogą być stosowane lub przechowywane na ziemiach dla gospodarstw domowych lub w osadzie do innych celów.
4. Energia elektryczna będzie wytwarzana w osadzie z odnawialnych źródeł.
5. Do budowy domu wykorzystuje się drzewa z poza bioregionu, ponownie regenerując i wykorzystując dostępne drewno.
6. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów w osadzie muszą odzyskiwać materiały organiczne, nadające się do recyklingu.

II. Wytyczne zrównoważonego rozwoju:

dancingrabbit.org_41. Stworzenie trwałej kultury, która bierze pod uwagę wszystkie skutki swoich działań.
2. Korzystanie z
odnawialnych źródeł energii.
3.
Zachowanie i odbudowa zdrowych ekosystemów, które mają korzystny wpływ na różnorodność biologiczną.
4.
Utworzenie zamkniętej pętli zasobów, tym samym próbując zminimalizować odpady.
5. Nie
wykorzystywanie ludzi i innych kultur.
6. Uzyskanie ujemnego przyrostu ludności z reprodukcji.

III.  Umowa członkowska – kiedy ktoś staje się członkiem osady podpisuje z nimi umowę.

Podpisuje umowę dzierżawy ziemi oraz zgadza się na prowadzenie życia i swojej działalności zgodnie z zasadami osady.

Kooperatywy – spółdzielnie pracy

W Ekologicznej Osadzie Tańczących Królików działają kooperatywy, czyli małe biznesy prowadzone przez mieszkańców osady tzw. spółdzielnie pracy. Przykładem jest kooperatywa spożywcza, rodzina zajmuje się uprawą i sprzedażą żywności, spółdzielnia hotelu, rodzinka stworzyła mini hotel w którym wynajmuje pokój i oferuje śniadanko gościom. Jest też spółdzielnia edukacji dla dzieci, a także spółdzielnia w dziedzinie energii słonecznej.

dancingrabbit.org_11

Lokalna Waluta ELM

Społeczność tej osady posiada waluty komplementarne, zwane systemem wymiany lokalnej waluty (ELM). Prawie wszyscy posiadają konto ELM, i mogą zapłacić za prawie wszystko między sobą co chcą, w tym wszystkie codzienne koszty utrzymania. Ich lokalna waluta stała się tak popularna, że ??jest teraz używana przez wielu sąsiadów ich społeczności.

dancingrabbit.org_18

Jak utrzymują się mieszkańcy ?

Część osadników pracuje zdalnie przez Internet dla wielu firm i organizacji. Część otrzymuje dochód ze spółdzielni (małe firmy). Ekologiczna Osada Tańczących Królików jest bardzo znana w Ameryce i wiele osób przyjeżdża do tej społeczności na szkolenia dotyczące ekologicznego budownictwa i rolnictwa, a także warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

dancingrabbit.org_17

Edukacja i szkolenie dzieci w osadzie

Rodzice sami decyduj jaki rodzaj edukacji chcą dać swoim dzieciom. Rodzic może posłać dziecko do zwykłej szkoły publicznej w sąsiedniej wsi,  może też wybrać naukę w domu takich jak przedszkola, spółdzielnia Homeschool i jeden na jeden korepetycje z członkiem społeczności w ich wiedzy (np. hiszpański, fizyki, biologii, matematyki, sztuki, itp), ponieważ w Ameryce są dostępne legalne alternatywy dla szkolnictwa. W osadzie dostępne są dwie opcje: spółdzielnia edukacyjna, która jest w osadzie lub zaangażowanie się rodziców, nauczycieli prywatnych lub wolontariuszy w edukację ich dzieci.

dancingrabbit.org_19

Podejmowanie decyzji

Wszystkie kwestie związane z życiem w osadzie, dotyczące wspólnych przestrzeni i nowych projektów, podejmowane są na walnych zgromadzeniach wszystkich mieszkańców w drodze konsensusu, jednomyślną decyzją mieszkańców osady. Dlaczego konsensus? Ponieważ uznali, że mogą podejmować lepsze decyzje w ten sposób. Dobry proces konsensusu stanowi szereg opinii, w tym różnicy zdań, i kończy się kiedy znajdziemy rozwiązanie z którym każdy może żyć.
dancingrabbit.org_3
Ta metoda jest bardzo trudna w takiej społeczności, zwłaszcza gdy liczba mieszkańców ciągle wzrasta i pojawiają się nowe problemy do rozwiązania. Łatwiej jest w niewielkiej grupie ludzi, wtedy konsensus pomaga znaleźć wspólną płaszczyznę i buduje dobre relacje międzyludzkie, ponieważ jest brana pod uwagę opinia każdego mieszkańca. Jeżeli decyzja zostanie podjęta w drodze głosowania, na przykład większością głosów, to z pewnością znajdą się tacy, którzy będą niezadowoleni z wyniku. Wtedy negatywne emocje tych osób są gromadzone i duch jedności się rozpada. Znalezienie konsensusu – wymaga czasu i wielu kompromisów. Ze względu na fakt, że teraz osada powiększa się o nowych mieszkańców, to żaden z nich nie poruszył kwestię zmiany systemu podejmowania decyzji. Wszystkim ten model odpowiada.

dancingrabbit.org_6
 

Dlaczego taka nazwa?

Bo to jest zabawne i przyjemne. Tak powinno być w osadzie, która żyje w harmonii z naturą. Zabawa z nutką uśmiechu sprzyja tworzeniu się otwartych i przyjacielskich relacji międzyludzkich.

dancingrabbit.org_3

Jak można zostać członkiem tej osady?

Osoby, które chcą przyłączyć się do tej osady muszą przejść szkolenia, które odbywają się bezpośrednio w osadzie. Następnie kandydaci mają możliwość pomieszkać w takiej osadzie na okres próbny przez 6 miesięcy. Po tym czasie podpisują umowę i otrzymują status członka stowarzyszenia z prawem głosu. Każdy członek płaci składki na utrzymanie i rozwoju osady.dancingrabbit.org_13

Jest to kolejny przykład dobrze prosperującej społeczności, która znalazła dla siebie sposób na ciekawe życie. Model cohousingowy w którym każdy ma dom prywatny i jest część wspólna mieszkańców. Gdzie działają różne rodzaje spółdzielczej pracy, a człowiek cieszy się relacji jakie buduje w społeczności. Ciekawym elementem jest to, że cała ziemia należy do organizacji i stowarzyszenia w ten sposób odchodząc od własności i posiadania ziemi. Każdy mieszkaniec dzierżawi działkę z domem, działając zgodnie z umową na którą dobrowolnie i świadomie się zgodził. Bardzo fajna i godna promowania społeczność.


Źródło: dancingrabbit.org, rodovid.me


Udostępnij na:

Kamila

Uwielbiam podróżować i poznawać nowych ludzi oraz eksperymentować w kuchni. Lubię inwestować swój czas w nowe, twórcze pomysły oraz dzielić się nimi ze wszystkimi. Przecieram szlaki i odkrywam nowe miejsca do których zapraszam wszystkich odważnych marzycieli.

Więcej postów

Tagged , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *