Cohousing ? przyszłość starzejących się miast? – wykład dr inż. arch. A. Labus

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z priorytetowych wyzwań XXI wieku i dotyczy wielu państw europejskich, regionów i miast. Wzrost ilości osób starszych w społeczeństwie wpływa na zmianę podejścia myślenia w wielu obszarach życia ludzkiego, w tym w polityce mieszkaniowej.
Wyzwanie to należy traktować jako szansę na pozytywne zmiany w strukturze naszych miast, które może przyczynić się do powstania innowacyjnych rozwiązań w zakresie poszukiwania alternatywnych form zabudowy dla wzrastającej populacji osób starszych, aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia i jak najdłuższą niezależność. Jedną z takich form zamieszkania jest cohousing senioralny, który jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku tj.: walka z samotnością, obniżenie kosztów opieki medycznej i społecznej, integracja, włączenie społeczne, itp.

W wielu krajach europejskich rośnie zainteresowanie cohousingiem senioralnym, skierowanym głównie do pokolenia baby boomers-ów, którzy szukają alternatywnych sposobów zamieszkania, często żyjąc samotnie i odrzucając konwencjonalne formy mieszkalnictwa dla osób starszych tj. domy opieki, czy domy seniora, które często są paternalistyczne i instytucjonalne.

Wykład będzie dotyczył poszukiwania odpowiedzi na generalne pytania dotyczące cohousingu: co to jest, jakie są typy i modele, jakie komponenty składają się na jego proces inwestycyjny, ale ze szczególnym odniesieniem do cohousingu senioralnego.
Autorka przedstawi także swoją relację z pobytu w kilku grupach cohousingowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz badania własne. Na zakończenie wykładu zastanowimy się czy cohousing ma szansę zaistnieć w Polsce, skoro w wielu krajach europejskich ten typ zabudowy stanowi cenioną i przyszłościową niszę na rynku mieszkaniowym, szczególnie w zakresie senioralnej polityki mieszkaniowej.

dr inż. arch. Agnieszka Labus ? architektka i urbanistka, adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się zagadnieniami ?miasta sprawiedliwego?, czerpiąc inspirację do badań z życia codziennego. Jest idealistką i altrusitką, która poprzez swoje badania i działania chciałaby ulepszyć środowisko miejskie i uczynienić go bardziej przyjaznym wszystkim mieszkańcom, realizując koncepcję ?miasta sprawiedliwego?. Jej dotychczasowe badania dotyczyły starzenia się społeczeństwa w zagadnieniach odnowy miast. Jest autorką książki pt. ?Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej?, za którą m.in. została nagrodzona ?Nagrodą Naukową Polityki 2014? w kategorii Nauk Humanistycznych.
Aktualnie prowadzi badania nad alternatywnymi sposobami zamieszkania dla osób starszych tj. cohousing senioralny, włączając perspektywę płci kulturowej do badań. Projekt pt. ?Cohousing senioralny w perspektywie płci kulturowej? jest efektem odbytego 3-miesięcznego stażu naukowego na Uniwersytecie Westminster w Londynie w ramach sieci COST. Jest także absolwentką ministerialnego program TOP 500 Innovators, największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce w ramach, którego miała okazję odbyć ponad 2-miesięczny staż szkoleniowy na najlepszym publicznym uniwersytecie na świecie ? Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (Academic Ranking of World Universities).

Seminarium jest pierwszym z cyklu spotkań ?Polityka mieszkaniowa w XXI w. Dobre praktyki dla polskich miast? realizowanym przez Fundację Blisko. Celem cyklu jest pokazanie alternatyw mieszkaniowych, które mogą zostać wdrożone przez polskie samorządy. Spotkania są dedykowane dla miejskich działaczy i działaczek zajmujących się polityką miejską, a szczególnie polityką mieszkaniową, organizacji pozarządowych, samorządów. Aby zagwarantować wielosektorowe podejście organizujemy je we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Cykl będzie prowadził do wymiany doświadczeń. Powstanie biblioteka tekstów dotyczących omawianych problemów, która będzie dostępna na stronie: fundacjablisko.pl.

Autorka cyklu: Joanna Erbel

Źródło: kanał YouTube

Udostępnij na:

Kamila

Uwielbiam podróżować i poznawać nowych ludzi oraz eksperymentować w kuchni. Lubię inwestować swój czas w nowe, twórcze pomysły oraz dzielić się nimi ze wszystkimi. Przecieram szlaki i odkrywam nowe miejsca do których zapraszam wszystkich odważnych marzycieli.

Więcej postów

Tagged , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *