Prefabrykaty styropianowe

Kopuła powstaje przez złożenie powtarzalnych, zakleszczających się bloczków (paneli) o grubości 200 ? 300 mm będących konstrukcją samonośną. W następnym etapie dodaje się lekkie zbrojenie ? cienki beton zbrojony (stosowany wcześniej w takich konstrukcjach) lub mikrozbrojony, albo też opracowany szkielet epoksydowy. Czynnikiem decydującym o możliwości zastosowania lekkich rozwiązań nośnych jest kształt sfery. Obecnie konstruowane są kopuły, w których jedyną warstwą, zarówno nośną jaki i izolacyjną, jest odpowiednio twardy styrodur bez dodatkowych wzmocnień.

Elementy ze spienionego tworzywa sztucznego o grubości 20 cm spełniają aktualne normy dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej. Natomiast przy grubości 30 cm osiągają normy dla tzw. domu pasywnego (przy jednoczesnym wyeliminowaniu mostków termicznych).

Zalety takiego domu kopuły:

  1. Dobre właściwości nośne, co umożliwia użycie lekkich, niedrogich materiałów.
  2. Kształt eliminujący tradycyjny, kosztowny i kłopotliwy w wykonaniu dach.
  3. Energooszczędność ? kształt i związany z nim brak tradycyjnej konstrukcji nośnej umożliwiają użycie do budowy jednowarstwowych ścian zewnętrznych jednego ciepłochronnego materiału.
  4. Prefabrykacja ? powtarzalność elementów umożliwia ich masową produkcję, a więc niskie koszty jednostkowe.
  5. Proste wykonanie polegające na montażu gotowych prefabrykatów.
  6. Bardzo krótki czas budowy domu.

Źródło: kopuły z prefabrykatów.

arrows-308807_640