Prefabrykowane panele

Przedstawiamy przykład budowy kopuły z zastosowaniem prefabrykowanych paneli drewnianych, wypełnionych sprasowaną słomą. Taką konstrukcję można dodatkowo zaizolować dostępnymi materiałami na rynku budowlanym. Ponieważ struktura tej kopuły składa się z naturalnych materiałów, dlatego nie nadaje się do wszystkich rodzajów terenu i warunków klimatycznych.
strawdome.com1. Prefabrykowane panele słomiane wytwarza się dzięki zastosowaniu specjalnego sprzętu, który umożliwia osadzenie sprasowanej słomy pod dużym ciśnieniem w drewnianej ramie.
strawdome.com2. To gwarantuje napełnienie odpowiednią ilością słomy, nie pozostawiając wolnej przestrzeni w postaci pęcherzyków powietrza, czy jam oraz zapobiega osadzaniu się słomy w przyszłości. Taki panel waży ponad 150 kg, dlatego ich montaż przeprowadza się tylko przy udziale specjalnych urządzeń dźwigowych do tego przystosowanych.

strawdome.com3. Do budowy ram użyto tylko suche, strugane panele z belek i desek. Wszystkie ramy posiadają nawiercone otwory na specjalne śruby, którymi łączy się poszczególne panele w trakcie montażu ścian. Szczelnie dociskane do siebie za pomocą śrub, tworząc w ten sposób sztywną ramę podstawową.

strawdome.comstrawdome.com4. Między panelami, dla lepszej szczelności, można zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci lnu. Cały dom jest budowany z elementów gotowych, które wytwarzane są w fabrykach. Montaż odbywa się w fabryce, albo na miejscu, u odbiorcy.

Cechy charakterystyczne takiego panelu:

 • Grubość 0,45 m;
 • Wysokość 1,2 m;
 • Długość od 0,3 m do 2 m;
 • Gęstość słomy od 150 kg/m3 do 180 kg/m3.

 

 Zalety budowy kopuł z prefabrykatów słomianych:

 1. Szybkość budowy. Wysoka dokładność wymiarów geometrycznych paneli zapewnia dużą szybkość montażu, gdyż 2-3 osoby bez doświadczenia są w stanie zbudować 100 m2 domu w ciągu tygodnia.
 2. Brak odpadów. Panele przywożone są na miejsce placu budowy w gotowej formie.
 3. Montaż w spokojnych warunkach, brak dużego hałasu. Czynnik ten jest ważny, kiedy obiekt jest budowany w gęsto zaludnionej miejscowości.
 4. Bezpieczeństwo. Gotowe panele do montażu na miejscu, całkowicie ognioodporne.
 5. Dom pasywny. Gęstość słomy w ścianie jest decydującym czynnikiem określającym efektywność energetyczną. Słoma ma najlepsze właściwości izolacji termicznej tylko wtedy, gdy gęstość znajduje się pomiędzy 150 ? 170 kg/m3.
 6. Tynk. Na życzenie inwestora można umieścić na panelu cienką warstwę tynku.
 7. Niskie koszty budowy. Konstrukcja montażu gotowych paneli słomianych zmniejsza koszty związane z organizacją procesu budowlanego, np. prądu lub kosztu transportu wielu materiałów. Konstrukcje ze słomy są zarówno tanie jak i efektywne energetycznie.

strawdome.com

 Źródło: strawdome.com

arrows-308807_640